Prevalis, z. s. je institucí akreditovanou MŠMT v režimu DVPP
pod č. j. 32 326/2010-25.

Kalendář vzdělávacích programů Prevalis, z. s. naleznete
na  www.prevalis.org/vzdelavaci-programy-kalendar.

Na semináře se můžete přihlásit na http://www.prevalis.org/prihlasit-se

Informace o dalších vzdělávacích programech a konferencích:


Specializační studium pro školní metodiky prevence

Letní škola prevence

Dny prevence

Šance pro zdraví Těšíme se na setkání s Vámi.


Váš Prevalis