Prevalis, z. s. je institucí akreditovanou MŠMT
v režimu DVPP pod č.j. MSMT- 28526/2019-1.

Kalendář vzdělávacích programů Prevalis, z. s.
naleznete na  www.prevalis.org/vzdelavaci-programy-kalendar.

Na semináře se můžete přihlásit na http://www.prevalis.org/prihlasit-se


Podmínky účasti na vzdělávacích programech organizace Prevalis, z. s.


Speciální stránky vzdělávacích programů:


Letní škola prevence

Dny prevence

Specializační studium

Výcvik v intervenci ve školním prostředí


Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Hačecká

vedoucí Centra vzdělávacích programů
e-mail: monika.hacecka@prevalis.org