Prevalis, z. s. je institucí akreditovanou MŠMT v režimu DVPP
pod č. j. 32 326/2010-25.

Kalendář vzdělávacích programů Prevalis, z. s. naleznete
na  www.prevalis.org/vzdelavaci-programy-kalendar.

Na semináře se můžete přihlásit na http://www.prevalis.org/prihlasit-se

Informace o dalších vzdělávacích programech a konferencích:


Specializační studium pro školní metodiky prevence

Letní škola prevence

Dny prevence

Šance pro zdraví 


Semináře a kurzy:

26. 10. 2017, Ostrava, Jak vést dospívající, aby uměli řešit krizové stavy

koná se v hotelu Nikolas, Nádražní 124, 702 00 Ostrava


2. 11. 2017, Praha, Jak vést dospívající, aby uměli řešit krizové stavy

místo konání bude upřesněno 27.10. po ukončení přijímání přihlášek


Ostatní řijnové a listopadové vzdělávací programy jsou z organizačních důvodů přesunuty na jiný termín.

Všechny vzdělávací programy jsou již zveřejněny v našem kalendáři vzdělávacích akcí.

Těšíme se na setkání s Vámi.


Váš Prevalis