MLUV SE MNOU - individuální poradenství

Letáky ke stažení

O co se jedná?

V rámci programu MLUV SE MNOU (indikovaná primární prevence) nabízíme poradenství pro studenty vysokých škol do 26 let.

V jakých situacích se na nás můžete obrátit?

 • Pokud hledáte podporu a pomoc při zvládání potíží při studiu.
 • Nevíte si rady v partnerské či osobní oblasti života.
 • V případě problematické adaptace v úvodu studia na VŠ.
 • Pokud jste pod velkým tlakem a potřebujete podporu.
 • Pokud potřebujete informace o závislostním chování či jiném druhu rizikového chování.
 • A v dalších situacích.
Jak vám můžeme pomoci?
 • Vyslechneme Vaše trápení
 • Poskytneme Vám psychickou podporu.
 • Pomůžeme Vám zorientovat se ve Vaší situaci.
 • Budeme s Vámi hledat řešení.

Jak to probíhá?

Forma spolupráce je trojí:

 • jednorázová odborná konzultace,
 • krátkodobá spolupráce,
 • dlouhodobá spolupráce.

Když nás kontaktujete, domluvíme se na první, takzvaně vstupní konzultaci (50 - 90 minut dle potřeby). Ta slouží k seznámení, domluvení podmínek spolupráce, zmapování situace a domluvení cílů naší spolupráce.

Na tuto konzultaci naváže několik domluvených setkání (nejčastěji pět) v délce 50 minut, kde budeme společně pracovat na dosažení vytyčených cílů. Je také možné, že pro řešení problému, se kterým se na nás obrátíte, bude stačit pouze jedna konzultace. Tato varianta je také možná. Cíle a četnost setkání se mohou měnit v souvislosti s aktuálními potřebami daného klienta po vzájemné dohodě.

Je také možné, že Vaše důvody pro vyhledání pomoci budou takové, na které nebudeme stačit. V takovém případě Vám poradíme, na koho se obrátit.

Cíle a četnost setkání se mohou měnit v souvislosti s aktuálními potřebami daného klienta po vzájemné dohodě.  V průběhu programu mohou být klientovi doporučeny kontakty na služby dalších odborných zařízení a předány kontakty na ně.

Pro spolupráci je nutný písemný informovaný souhlas klienta.

Cena programu

Vstupní, následné a závěrečná konzultace: 700 Kč / 50 min.
Do vyčerpání kapacity grantu MHMP se částka snižuje na 500 Kč / 50 min.

Máte zájem o bližší informace?

Nezávazně nás můžete nás kontaktovat telefonicky či emailem:

Kontakty:

Mgr. Bc. Klára Vožechová
vedoucí Centra primární prevence
e-mail: klara.vozechova@prevalis.org