Lektor všeobecné primární prevence

Jsme nezisková organizace nabízející certifikované programy primární prevence. V Praze a okolí působíme od roku 2011. Hledáme do našeho týmu lektora všeobecné prevence na dlouhodobou spolupráci.

Náplň práce: Realizace programů rizikového chování na školách v Praze a okolí, administrativní činnost spojená s realizací programů, účast na supervizích, intervizích a poradách, podíl na metodické práci, pomoc s organizací Dnů prevence, účast na Letním setkání lektorů a vzdělávacích akcích prohlubujících potřebnou kvalifikaci k práci.

Nabízíme:

 • Zajímavou, smysluplnou práci s dětskými kolektivy.
 • Možnost učit se práci se skupinovou dynamikou.
 • Aktuální témata (kyberbezpečnost, závislosti v online světě, podpora pozitivních vztahů apod.)
 • Flexibilitu pracovní doby.
 • Zaškolení zdarma, především v terénu.
 • Práci na DPP.
 • Finanční ohodnocení v době zaškolení 120 Kč / hod (po zácviku 180 Kč/hod s možností dalšího platového postupu).
 • Rozsah práce a její organizace dle časových možností lektora.
 • Možnost účasti na našich vzdělávacích akcích bezplatně či s nižší finanční spoluúčastí.
 • Pravidelné supervize, intervize.
 • Možnost profesního postupu (selektivní a indikovaná prevence).

Požadujeme:

 • Minimálně bakalářské vzdělání (obory psychologie, pedagogika, adiktologie či příbuzné), případně středoškolské vzdělání nebo započaté bakalářské studium a zkušenost práce s dětmi.
 • V období březen - červen možnost zaškolování pondělky dopoledne.
 • Spolehlivost, zodpovědnost, schopnost sebeorganizace, smysl pro týmovou práci.
 • Ochotu učit se.
 • Ochotu pracovat na prvním i druhém stupni ZŠ, případně SŠ.
 • Ochotu spolupracovat minimálně 2 roky.
 • Vyjasněný vztah k návykovým látkám.
 • Zkušenost s dětmi vítána.
 • Kurz krizové intervence či započatý psychoterapeutický výcvik výhodou.

Výběrové řízení je dvoukolové. Životopisy a motivační dopisy zašlete na adresu kancelar@prevalis.org. O harmonogramu výběrového řízení bude informováni.
Kontaktní osoba je Mgr. Miroslav Hricz

S osobními údaji uchazeče, poskytnutými organizaci na základě tohoto inzerátu, bude nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tímto poskytnutím uchazeč zároveň dává svůj souhlas k tomu, aby společnost tyto osobní údaje zpracovávala výhradně k účelu, pro který byly poskytnuty, a po dobu nezbytnou k dosažení tohoto účelu.