PORADENSTVÍ PRO PEDAGOGY

Nabízíme možnost konzultovat situace vztahující se k rizikovému chování žáků a preventivnímu působení ve škole (naplňování Preventivního programu školy).

Můžete se na nás obrátit, když:

  • chcete konzultovat tvorbu Preventivního programu školy nebo preventivního bloku na dané téma,
  • si nevíte rady se situací ve třídě z pozice třídního učitele nebo školního metodika prevence,
  • ve třídě je žák (jsou žáci), který (kteří) se chová (chovají) rizikově a zvažujete další postup,
  • píšete žádost o granty a potřebujete poradit,
  • nastanou další situace, jež chcete prodiskutovat s odborníkem mimo školu.
Cena konzultace se odvíjí od rozsahu poradenství.


VENTIL PEDAGOGA

Nabízíme možnost skupinového řešení problémů, které ve škole vznikají.
Diskuse, sdílení zkušeností, setkání, které přinese úlevu z toho, že v tom nejste sami.
Metoda práce je Bálintovská skupina.
Setkání není zahrnuto do DVPP, nemá akreditaci. O akreditaci bude zažádáno.

Bezplatná účast pro metodiky z pražských škol.

Vždy od 16:00 do 17:30 hodin.

Termíny:
7. 1. 2019 - Dokumentace školního metodika prevence

Kontakt:

Mgr. Miroslav Hricz
e-mail: miroslav.hricz@prevalis.org 

Již proběhlo:
26. 11. 2018 - Kolegové a nekázeň