Vzhledem k úmrtí klíčové osoby v našem spolku Mgr. Bc. Miroslava Hricze a probíhající epidemiologické situaci se naše činnost v určitých oblastech poněkud utlumuje a proto v letošním roce nebudeme otevírat nový ročník specializačního studia.