Počet akcí na stránku:
Termín od: Termín do: Název akce: Místo konání: Přihláška:
27. 03. Fórum prevence Ostrava

Přihlašování ukončeno

29. 03. 31. 03. Setkání studijní skupiny PHA4 Praha
30. 03. 31. 03. Realizace prevence rizikového chování Praha

Přihlašování ukončeno

08. 04. Ventil metodika Praha

Přihlásit se

03. 05. Spolupráce školy, OSPOD a NNO při práci s ohroženým dítětem Ostrava

Přihlásit se

09. 05. 09. 02. Jsem začínající učitel/ka Praha

Přihlásit se

14. 05. 16. 05. Jak pracovat s náročnými emocemi u žáků Praha

Přihlásit se

12. 06. 13. 06. Jak vést žáka a třídu k zodpovědnosti - pokračující kurz Praha

Přihlásit se

21. 06. 23. 06. Setkání studijní skupiny PHA4 Praha
29. 06. 30. 06. Setkání lektorů a pracovníků Prevalis Nová Živohošť

Přihlásit se

08. 08. 10. 08. Letní škola prevence Uherské Hradiště

Přihlásit se

01. 09. 30. 11. Studium k výkonu specializačních činností prevence sociálně patologických jevů Praha

Přihlásit se

12. 09. Konflikt jako nástroj rozvoje třídního kolektivu. Olomouc

Přihlásit se

30. 09. 01. 10. Dny prevence Praha

Přihlásit se

05. 10. 06. 10. Realizace prevence rizikového chování Praha

Přihlásit se

20. 02. 04. 12. Konflikt, agresivita a šikana ve škole - dlouhodobý kurz Praha

Přihlásit se

04. 11. Školní šikana a jeho řešení Praha

Přihlásit se

05. 11. Školní šikana a jeho řešení II. - Skrytý vrstevnický program Praha

Přihlásit se

23. 11. Agresivita a násilí ve škole Praha

Přihlásit se

25. 02. Fórum prevence Olomouc