VÁS ZVOU NA 10. ROČNÍK KONFERENCE
5. - 6. 5. 2021,  ONLINE


Program a anotace přednášek [.pdf]


NA KONFERENCI VYSTOUPÍ:


  • Mgr. Michaela Veselá : Možnosti dalšího vývoje školské prevence: Cesty otevřené a zavřené
  • NÚKIB: Jak vzdělávat při "onlife"
  • Dětské krizové centrum
  • Mgr. Tereza Berková: Škola a smrt
  • doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.: Kyberšikana a agrese v online světě
  • Mgr.Bc.Hana Kubíčková,Ph.D.: Online komunikace versus běžný sociální kontakt
  • Mgr. Lukáš Grochal: Psychohygiena pro každý den
  • Fokus Praha program Blázníš, no a?: Prevence v oblasti duševního zdraví a další přednášející

 Přihlásit se můžete zde