Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

Zveme vás na konferenci 4. FÓRUM PREVENCE.

Konference se bude konat 27. 3. 2019 v OSTRAVĚ.  

Program konference bude opět sestávat ze zvaných interaktivních přednášek:

PhDr. Petra Vávrová - Principy zdravé komunikace ve škole (mezi dospělými)

doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. - "Já a můj Rom" aneb Jsme sběratelé příběhů, ale opravdu jim rozumíme?!

PhDr. Hana Cisovská, Ph.D. - Dramatická výchova jako nástroj prevence rizikového chování

Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D. - Specifika dětí, které kradou ve škole

PhDr. Linda Palatá, Mgr. Lukáš Grochal - Spolupráce OSPOD, školy a NNO při práci s rizikovými dětmi

Mgr. Irena Štulíková, DiS., Mgr. Lukáš Grochal - Participativní techniky při práci s třídním kolektivem a rodiči

Mgr. Blanka Šídlová - Role školního metodika prevence při řešení poruch příjmu potravy

Na konferenci je možné přihlásit se již nyní s výrazně sníženým konferenčním poplatkem.

Přehled konferenčních poplatků.

Přihlásit se můžete na http://prevalis.org/dnyprevence/prihlasit-se/.