27. 03. 2019
Fórum prevence
Ostrava
9:00 - 18:30
Hotel Nikolas, velký sál, Nádražní 124, Ostrava
Jednodenní setkání bude zaměřeno na výměnu zkušeností v oblasti prevence rizikového chování a kriminality a realizace preventivních aktivit. Na konferenci vystoupí: doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. - "Já a můj Rom" aneb Jsme sběratelé příběhů, ale opravdu jim rozumíme?! PhDr. Hana Cisovská, Ph.D. - Dramatická výchova jako nástroj prevence rizikového chování Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D. - Specifika dětí, které kradou ve škole PhDr. Linda Palatá, Mgr. Lukáš Grochal - Spolupráce OSPOD, školy a NNO při práci s rizikovými dětmi Mgr. Irena Štulíková, DiS., Mgr. Lukáš Grochal - Participativní techniky při práci s třídním kolektivem a rodiči Mgr. Blanka Šídlová - Role školního metodika prevence při řešení poruch příjmu potravy PhDr. Petra Vávrová - Principy zdravé komunikace ve škole (mezi dospělými) Přihlášky na http://prevalis.org/dnyprevence/prihlasit-se/
školním metodikům prevence, školním psychologům, výchovným poradcům, ředitelům škol a školských zařízení
v závislosti na datu přihlášení, dle přihlašovacího formuláře