Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

Zveme vás na konferenci 3. FÓRUM PREVENCE.

Konference se bude konat 14. 2. 2019 v OLOMOUCI.  

Program konference bude opět sestávat ze zvaných interaktivních přednášek:

PhDr. Petra Vávrová - Principy zdravé komunikace ve škole (mezi dospělými)

Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D. - Dítě v krajině stereotypů

Mgr. Petr Soják, Ph.D. - Agresivita u chlapců je O.K.

Mgr. Pavlína Němcová - Efektivní komunikace učitel - žák

Mgr. Miroslav Hricz - Konflikt ve třídě a jeho řešení.

Na konferenci je možné přihlásit se již nyní s výrazně sníženým konferenčním poplatkem.

Přehled konferenčních poplatků.

Přihlásit se můžete na http://prevalis.org/dnyprevence/prihlasit-se/.