25. 02. 2021
Fórum prevence
Olomouc
9:00 - 18:30
místo bude upřesněno
Jednodenní setkání bude zaměřeno na výměnu zkušeností v oblasti prevence rizikového chování a kriminality a realizace preventivních aktivit.
školním metodikům prevence, školním psychologům, výchovným poradcům, ředitelům škol a školských zařízení
v závislosti na datu přihlášení, dle přihlašovacího formuláře