14. 02. 2019
Fórum prevence
Olomouc
9:30 - 18:30
bude upřesněno
Jednodenní setkání bude zaměřeno na výměnu zkušeností v oblasti prevence rizikového chování a kriminality a realizace preventivních aktivit. 10.10. 2018 budou spuštěny stránky www.prevalis.org/forumprevence. Přihlášky na http://prevalis.org/dnyprevence/prihlasit-se/
školním metodikům prevence, školním psychologům, výchovným poradcům, ředitelům škol a školských zařízení
v závislosti na datu přihlášení, dle přihlašovacího formuláře