Prevalis, z. s. zrealizoval Studii "Emoční prožívání školní docházky".
Výstupem této studie jsou projekty 
Emoce do školy patří a
Emoce do života patří -  Víkendy / Dny osobnostního rozvoje.

Prvně jmenovaný projekt byl prezentován v únoru 2017 odborné veřejnosti
 ve školách je realizován od září 2017
(o prezentaci projektu se dočtete níže).

Druhý projekt bude spuštěn v létě 2019.
Pro více informací navštivte http://prevalis.org/vikendy

________________________________________________


Prezentace projektu Emoce do školy patří.
Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
                      Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1
Úterý 14. 2. 2017 v 17 hodin

Na akci byl prezentován projekt „Emoce do školy patří“, který přispěje ke zlepšení klimatu škol,
podpoří prevenci šikanování ve školách, přinese žákům možnost v modelových situacích vyzkoušet
si řešení problémových situací. Pedagogům pak přinese vzdělávací program v oblasti šikany,
nekázně, agrese žáků a podpory osobnostně sociálních dovedností pedagogů.

Součástí prezentace byl KŘEST KAMPANĚ spojené s projektem.
Realizaci projektu podporují také umělci Monika Sommerová, Michaela Tomešová, Tomáš Vaněk,
Laco Hudec Šubrt, Jan Kříž, Jan Tenkrát, Jakub Hübner, Michal Smrkovský a Tomáš Löbl.
Do fotokampaně se zapojili též Monika Škábová, Linda Růžičková, Adéla Recmanová a Miroslav Hricz
Někteří budou na našem křtu také přítomni.
Leták zde.