Informace o projektu OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE pro veřejnost:

Vím, kam směřuji ...

Anotace:

Kdo jsem, co je pro mne důležité, bez čeho se obejdu? Jak vidím sebe sama a jak mne vidí ostatní? Daří se mi být sám (sama) sebou? Mé silné a slabé stránky jsou prostředkem k dosažení mého cíle. Jaký má cíl, někdo ví, někdo tuší a někdo jen tápe a pátrá. Letní spočinutí v úvahách se sebou samým může být můstkem k jeho upřesnění, nalezení, přehodnocení či naplnění.


12. - 14. srpna 2019 - Uherské Hradiště

14. - 16. srpna 2019 - Uherské Hradiště


Informace o Dnech osobnostního rozvoje

Přihlásit se

Plakát již  brzy.