Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

PREVALIS, o. s. srdečně zve školní metodiky prevence, výchovné poradce, učitele a ředitelespolupracujících škol na odborný seminář Agresivita, násilí, šikana II. Seminář se koná v·Praze ve čtvrtek 8. listopadu 2012. Akční cena pro přihlášené od 29. 10. Do 31. 10. 950 Kč. Více informací naleznete zde.