Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

PREVALIS Ostrava srdečně zve školní metodiky prevence, výchovné poradce, učitele a ředitele škol a školských zařízení na konferenci „Fórum prevence rizikového chování“, která se koná ve středu 
12. prosince 2012 v·Olomouci.

Témata, kterým se konference bude věnovat :

-········· Aktuální otázky současného školství ve vztahu k·prevenci sociálně patologických jevů

-········· Sebepoškozování

-········· Bezpečné užívání internetu, Internetová kriminalita

-········· Realizace prevence rizikového chování·Školní nekázeň a její řešení

-········· Internetová kriminalita

Více informací naleznete zde.