Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

Občanské sdružení PREVALIS se prezentuje také na sociálních sítích Facebook a Google+. Buďte informováni o našich aktivitách.

Na jednotlivé sítě se dostanete kliknutím na ikony ve spodní části našich stránek.

Těšíme se na naše další nejen virtuální setkávání. Váš PREVALIS.