Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

Srdečně Vás zveme na semináře pro pedagogy týkající se realizace prevence ve školách.

Artefiletika jako nástroj prevence rizikového chování v Ostravě 25. 4. 2013;

Styly mladých, EMO a sebepoškozování v Praze 30. 4. 2013;

Děti a sekty (nová náboženská hnutí) - možnosti prevence souvisejících konfliktů v Praze 15. 5. 2013;

Práce s třídním kolektivem v rámci prevence rizikového chování v Praze 20. 5. 2013;

Práce s třídním kolektivem v rámci prevence rizikového chování v Ostravě 24. 5. 2013.

 

Kompletní informace (pozvánky, přihlášky) naleznete zde.

 

Těšíme se na vás. Tým Prevalis