Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

V Praze dne 14. 4. 2014

V uplynulých dnech jsem byl upozorněn na skutečnost, že moje jméno je uvedeno ve Výročních zprávách organizace ProPrev (za roky 2011, 2012, 2013). Rád bych se k některým skutečnostem vyjádřil. 
V roce 2006 jsem byl jedním ze spoluzakladatelů a do 31. 3. 2011 předsedou jeho rady.

V roce 2010 jsem se stal odborným garantem pro oblast výchovy ke zdraví a podpory zdraví nově vzniklé organizace PREVALIS. Koncem roku 2011 jsem se podílel na vzniku Společnosti pro podporu zdraví 21. století, organizační jednotky tohoto občanského sdružení.

Můj odchod z ProPrev (k 31. 3. 2011) byl však z osobních důvodů, které nijak nesouvisely s výše popsanými aktivitami ani s činností ProPrev.

Doménu proprev.cz (stejně jako proprev.net, proprev.org, proprev.info, proprevenci.cz, proprevenci.org, proprevenci.net, proprevenci.info, prevence.info, iprevence.info, izdravi.info, prevalis.cz, prevalis.org – slogan sdružení PREVALIS tehdy byl PRO PREVENCI A VZDĚLÁVÁNÍ) měl PREVALIS registrovanou. V té době jsem však nebyl ve vedení organizace. Předsedou PREVALIS jsem se stal až 2. ledna 2012. I poté se nedá říci, že PREVALIS je nové sdružení p. Hricze, jak je uvedeno ve Výroční zprávě ProPrev za rok 2011 (Slovo úvodem ...). V současné době má PREVALIS zaregistrováno 5 domén: prevalis.cz, prevalis.org, dnyprevence.cz, zdravi21.org, izdravi.info.

Kontakty ProPrev ze seznamu e-mailových adres (ten jsem mimochodem vytvářel já) jsem nikomu mimo ProPrev nepředal a ani nijak mimo ProPrev nepoužil.

Databáze kontaktů PREVALIS čítá cca 25 000 kontaktů a vznikla pečlivou prací spolupracujících studentů.

Mgr. Miroslav Hricz

předseda PREVALIS

člen Výboru SPPZ