Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

Seminář Dotační řízení se uskuteční v prostorách ZŠ Táborská 45/421, Praha 4 ve čtvrtek 28. 8. 2014 od 15:30 do 18 hodin v učebně matematiky ve 2. patře vpravo. U vchodu zvoňte na paní hospodářku (hvězdička 320 nebo 300). Kontaktní osoba - Miroslav Hricz, 732 572 717.