Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

Již nyní pro Vás připravujeme nabídku pro příští školní rok. V srpnu proběhnou semináře týkající 
se dotačních řízení Ministerstva školství, Magistrátu hl. m. Prahy a Magistrátu města Ostravy.

V září proběhne (18. 9. 2014) seminář PhDr. Jana Svobody v Ostravě "Jak vést dospívající,
aby uměli řešit své krizové stavy".

11. listopadu 2014 proběhne seminář Mgr. Michaely Veselé v Praze "Právo ve škole".

Na podzim proběhne náhradní seminář PhDr. Lenky Svobodové v Ostravě 
"Školní nekázeň a její řešení". Přesný termín ještě není stanoven.