Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

Na podzim proběhnou náhradní semináře PhDr. Lenky Svobodové "Školní nekázeň a její řešení" v Praze a Ostravě. V Praze to bude 5. září 2014 a v Ostravě 18. prosince 2014. Informace o dalších vzdělávacích akcích naleznete na www.prevalis.org.