Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

Pondělní Ventil metodika se z lednového termínu přesouvá na 4. února 2019.
Další setkání se bude konat 8. dubna 2019.
Více informací o vzdělávacích programech naleznete na http://www.prevalis.org/vzdelavaci-programy-kalendar.

Těšíme se na Vás.

Váš Prevalis