Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

seminář Právo ve škole plánovaný na 19. září 2018 byl zrušen.
Seminář proběhne v lednu 2019, sledujte naše stránky.

Děkujeme za pochopení.

Váš Prevalis