Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:Vedoucí sekce vzdělávacích aktivit a organizační podpory v Praze
je od 10. 7. 2017 Mgr. Monika Hačecká.

Ale nebojte se, je to tatáž dobrá duše Prevalisu, která se o vzdělávání stará už od roku 2012.

Jenom se v pátek 7. 7. vdala. Monice (dříve Škábové) přejeme (ale nejen ji) všechno dobré.

A pokud byste jí chtěli kontaktovat, vězte, že e-mailová adresa je monika.hacecka@prevalis.org.

Váš Prevalis