Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:


Společnost S.E.N.A. s.r.o. připravila další sérii seminářů nazvaných "Učení se vztahům: transakčně analytický přístup pro pedagogy" (akreditace MŠMT - č.j. MSMT-6842/2015-1-335).
Vzdělávací akce je koncipována jako 4 setkání od září 2019 do dubna 2020. 

Za Prevalis, z. s. vřele doporučujeme!