Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

Nabídka našich vzdělávacích akcí byla zaktualizována. Nově zde naleznete seminář „Zvládání stresové zátěže a její uvolnění“, který vede MgA. Irena Swiecicki, specialistka na práci s emoční inteligencí a osobnostní rozvoj, týmovou práci, vyjednávání, prezentaci a rétoriku. Seminář se koná v Praze 12. – 13. května 2011. PhDr. Jan Svoboda působí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Jím vedený seminář „Krizová intervence v prostředí ZŠ“ napomůže zlepšení orientace účastníků v oblasti prevence rizikového chování. Účastníci se seznámí s praktickými radami, s možnostmi řešení krizových situací a takovými postupy, aby primární prevence byla co nejefektivnější. Seminář se koná v Praze 30.8. 2011 a v Ostravě 31.8. 2011.