Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

V nabídce vzdělávacích akcí PREVALIS, o.s. naleznete kromě pestré škály témat také příznivé výše účastnických poplatků. Včasným přihlášením nebo při účasti většího počtu účastníků z jedné organizace můžete navíc získat slevu. Těšíme se na Vaši účast již nyní. Přehled vzdělávacích akcí naleznete zde.