Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

Seminář „Hry ve vyučování matematice“ v·Ostravě (20.4.2011)·byl pro nízký zájem·zrušen. Seminář „Drogová scéna v·ČR“ v·Praze se z·organizačních důvodů uskuteční·v·náhradním termínu 
20. října 2011. Přihlášení účastníci obdrželi informace e-mailem.