Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

ZDRAVÍ je základním předpokladem pro aktivní a spokojený život, optimální pracovní výkonnost a participaci jedince na životě společnosti. Proto je nezbytně nutné zdraví dětí a dospívajících aktivně chránit a předcházet jeho poškození.
Také proto vznikla Společnost pro podporu zdraví 21. století (SPPZ) jako organizační jednotka Prevalis,o.s., která bude vyjadřovat odborné názory k oficiálním vzdělávacím dokumentům, pořádat semináře či konference v rámci DVPP, vydávat odborné a metodické materiály, nabídne konzultační a poradenskou činnost školám a informační a metodický webový portál www.izdravi.info. Více informací o SPPZ naleznete na www.zdravi21.org.