Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

PREVALIS, o. s., Společně k·bezpečí, o. s., PREVALIS, o. s. Ostrava·a Společnost pro podporu zdraví 21. století·srdečně zvou ředitele, učitele, školní metodiky prevence, výchovné poradce základních a středních škol a další pracovníky školských zařízení, poradenské metodiky prevence,·protidrogové koordinátory a manažery prevence kriminality úřadů na konferenci prevence rizikového chování a kriminality DNY PREVENCE 2012. Více informací na www.dnyprevence.cz.