Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

Je nám to velice líto, 
ale vzhledem ke zrušení divadelních představení (v důsledku vládního nařízení),
měníme i termín našeho Nenormálního setkání v Prevalisu.
Místo původně plánovaného termínu 18.3. 2020 se setkání uskuteční 28. května 2020.

Těšíme se v květnu na Vás

Váš Prevalis