21. 06. 2019
23. 06. 2019
Setkání studijní skupiny PHA4
Praha
dle upřesnění v zaslaném harmonogramu
prostory Prevalis, z. s., Pod Klamovkou 1268/3, 150 00 Praha 5
www.prevalis.org/studium
přihlášeným účastníkům specializačního studia Prevalis, z. s. - studijní skupiny PHA4