08. 04. 2019
Ventil metodika
Praha
16:00 - 17:30
Prevalis, z. s., Pod Klamovkou 1268/3, 150 00 Praha 5
Nabízíme možnost skupinového řešení problémů, které ve škole vznikají. Diskuse, sdílení zkušeností, setkání, které přinese úlevu z toho, že v tom nejste sami. Metoda práce je Bálintovská skupina, případně jiný způsob, na němž se skupina domluví. Pro tentokrát je vybráno téma: Jak správně dokumentovat svou práci aneb Dokumentace školního metodika prevence. Průvodcem setkání je Mgr. Miroslav Hricz.
školním metodikům prevence, pedagogům z pražských škol
bezplatná účast účastníka ze škol v Praze