08. 03. 2019
10. 03. 2019
Setkání studijní skupiny PHA2
Praha
dle upřesnění v zaslaném harmonogramu
prostory Základní školy Táborská 45/421, 140 00 Praha 4
www.prevalis.org/studium
přihlášeným účastníkům specializačního studia Prevalis, z. s. - studijní skupiny PHA2