30. 11. 2018
Tvorba Preventivního programu školy
Praha
13:30 - 18:00
ZŠ Táborská 45/421, 140 00 Praha 4
Témata: 1. Cíle prevence rizikového chování 2. Preventivní program školy (dále jen PPŠ) – tvorba (jednotlivé fáze) 3. Evaluace PPŠ 4.Realizace PPŠ v praxi - příklady dobré praxe
školní metodikům prevence
690 Kč