13. 01. 2019
Poruchy příjmu potravy
Praha
9:00 hodin - 12:00 hodin
Prevalis, z. s.; Pod Klamovkou 1268/3, 150 00 Praha 5
Poruchy příjmu potravy jsou multifaktoriální onemocnění. Existují rizikové faktory, které přispívají ke vzniku těchto závažných zdravotních problémů. Chceme-li na žáky působit v této oblasti preventivně, pohybujeme se v širokém spektru témat. Cílem workshopu je posluchačům ukázat aktivity (hry, úkoly, diskuse), které se na prevenci poruch příjmu potravy mohou podílet. Jsou vybrány čtyři oblasti, které s problematikou úzce souvisí. Můžeme je shrnout hesly: Jez správně. Hýbej se denně. Přemýšlej zdravě. Uznávej sám sebe.
školní metodici prevence, pedagogové
690 Kč