01. 09. 2019
30. 11. 2021
Studium k výkonu specializačních činností prevence sociálně patologických jevů
Praha
bude upřesněn účastníkům studia
bude upřesněno
Informace vč. anotace naleznete na níže uvedených stránkách.
pedagogům, kteří nemají specializační studium a kteří vykonávají funkci ŠMP nebo se na tento výkon připravují.
v závislosti na datu přihlášení, dle přihlašovacího formuláře