30. 03. 2019
31. 03. 2019
Realizace prevence rizikového chování
Praha
sobota 10:00 - 20:00, neděle 9:00 - 12:15
bude upřesněno
Vzdělávací program přinese rozvoj odborných znalostí k jednotlivým tématům a získání praktických zkušeností vedení primární prevence ve třídách. Účastník obdrží pro probíraná témata metodické materiály. Témata, na která se zaměříme jsou: 1) Dospívání, partnerství, lidská sexualita 2) HIV / AIDS, pohlavně přenosné nemoci 3) Prevence xenofobního a nenávistného chování
školním metodikům prevence, školním psychologům, výchovným poradcům, ředitelům škol a školských zařízení
v závislosti na datu přihlášení, dle přihlašovacího formuláře