27. 04. 2019
09. 02. 2020
Jsem začínající učitel/ka
Praha
1. setkání proběhne 2. 3. 2019 od 10:00 do 18 hodin, další termíny budou domluveny na prvním setkání dle možností účastníků.
bude upřesněno dle počtu účastníků
Vzdělávací program má charakter výcviku a zaměřuje se na adaptaci začínajících učitelů ve školské praxi. Témata, kterými se budeme zabývat budou souviset s výukou, sociální adaptace v prostředí školy, ale i rozvoj osobnosti učitele. Celkový rozsah výcviku je 56 hodin (7 výukových dnů). Témata: 1) kapitoly z vývojové psychologie dětí 2) profesní sebevědomí, sebereflexe, timemanagement 3) organizační zajištění pedagogického procesu 4) spolupráce v pedagogickém týmu - vzájemná spolupráce (pedagogů, s rodiči) 5) třídní kolektiv, specifika třídy, podpora pozitivních vztahů v třídním kolektivu 6) řešení konfliktních situací, rozhodování 7) komunikace ve školním prostředí, plánování, školní a mimoškolní akce 8) hodnocení žáků, žáci s individuálními vzdělávacími potřebami 9) kázeň, klima třídy a školy Lektorský tým: PhDr. Jan Svoboda, Mgr. Miroslav Hricz, Mgr. Jakub Hromas, Mgr. Klára Vožechová, Mgr. Hedvika Zmeková a dále učitelé z praxe.
začínajícím učitelům 1. a 2. stupně ZŠ s praxí nižší než 5 let.
v závislosti na datu přihlášení, dle přihlašovacího formuláře