09. 05. 2019
09. 02. 2020
Jsem začínající učitel/ka
Praha
1. setkání - 9. 5. 2019 (od 10 do 14 h. nebo od 14 do 18 hodin); 2. setkání - 19. - 21. 9. 2019 (vždy od 9 do 18 h.); 3. setkání - 8. - 9. 11. 2019 (vždy od 9 do 18 h.); 4. setkání - 7. - 9. 2. 2020 (pátek od 16 do 20 h., sobota a neděle od 9 do 17 h.) náhradní 1. setkání (pro ty, kteří nemohou 9.5.): 4.6.2019 od 14 do 18 h.; 15.6.2019 od 10 do 14 h.; 5.7.2019 od 10 do 14 h.
bude upřesněno dle počtu účastníků
Vzdělávací program má charakter výcviku a zaměřuje se na adaptaci začínajících učitelů ve školské praxi. Témata, kterými se budeme zabývat budou souviset s výukou, sociální adaptace v prostředí školy, ale i rozvoj osobnosti učitele. Celkový rozsah výcviku je 56 hodin (9 výukových dnů). Témata: 1) kapitoly z vývojové psychologie dětí 2) profesní sebevědomí, sebereflexe, timemanagement 3) organizační zajištění pedagogického procesu 4) spolupráce v pedagogickém týmu - vzájemná spolupráce (pedagogů, s rodiči) 5) třídní kolektiv, specifika třídy, podpora pozitivních vztahů v třídním kolektivu 6) řešení konfliktních situací, rozhodování 7) komunikace ve školním prostředí, plánování, školní a mimoškolní akce 8) hodnocení žáků, žáci s individuálními vzdělávacími potřebami 9) kázeň, klima třídy a školy Lektorský tým: Mgr. Miroslav Hricz, Mgr. Jakub Hromas, Mgr. Hedvika Zmeková, MgA. Irena Swiecicki.
začínajícím učitelům 1. a 2. stupně ZŠ s praxí nižší než 5 let.
v závislosti na datu přihlášení, dle přihlašovacího formuláře