04. 09. 2018
14. 09. 2018
Realizace prevence rizikového chování + Dotační řízení v oblasti prevence rizikového chování
Praha
Vzdělávání bude probíhat ve dnech 4.9. + 8.9., blok o dotacích je bonusem a proběhne 14.9. 2018. 4.9.2018 - od 13:00 do 18:00 hodin 8.9.2018 - od 9:00 do 17:00 hodin 14:9.2018 - od 12:00 do 16:00 hodin
bude upřesněno
V rámci dvoudenního vzdělávání Vás provedeme programy všeobecné primární prevence, které jsou tematicky zaměřeny na: 1. bezpečnější cyberprostor, 2. vztahy a komunikace ve třídě, 3. prevence závislostního chování. Obsah vzdělávání vychází z praktických zkušeností lektorek programů všeobecné primární prevence. Vzdělávání je určeno především pedagogům, kteří pracují s tématy školské primární prevence. Vzdělávání je zaměřeno na získání základních znalostí k daným tématům, ale také na praktický nácvik jednotlivých aktivit, které nalézají široké uplatnění v práci s třídními kolektivy. Účastníci obdrží tištěný i elektronický souhrn technik a diskuzí k daným tématům. Dále mají možnost bezplatně konzultovat Preventivní program školy a 14.9. 2018 bezplatnou účast na semináři k dotačnímu řízení v oblasti primární prevence. Absolventi získají osvědčení, vzdělávací program je akreditován MŠMT pod č.j. 1264/2017-1-180 pod názvy Tvorba preventivního programu školy a Preventivní program školy - realizace prevence ve školské praxi.
školním metodikům prevence, výchovným poradcům, školním psychologům, pedagogové škol, ředitelé škol a školských zařízení
v závislosti na datu přihlášení, dle přihlašovacího formuláře