09. 06. 2018
10. 06. 2018
Realizace prevence rizikového chování + Dotační řízení v oblasti prevence rizikového chování
Ostrava
Vzdělávání probíhá 9. - 10. 6. 2018, blok o dotacích je bonusem a proběhne 7. 9. 2018. 9.6.2018 - od 9:00 do 17:00 10.6.2018 - od 9:00 do 17:00 7.9.2018 - od 12:00 do 16:00 hodin
Hotel Nikolas, Nádražní 124, Ostrava
V rámci dvoudenního vzdělávání Vás provedeme programy všeobecné primární prevence, které jsou tematicky zaměřeny na: 1. bezpečnější cyberprostor, 2. vztahy a komunikace ve třídě, 3. prevence závislostního chování. Obsah vzdělávání vychází z praktických zkušeností lektorek programů všeobecné primární prevence. Vzdělávání je určeno především pedagogům, kteří pracují s tématy školské primární prevence. Vzdělávání je zaměřeno na získání základních znalostí k daným tématům, ale také na praktický nácvik jednotlivých aktivit, které nalézají široké uplatnění v práci s třídními kolektivy. Účastníci obdrží tištěný i elektronický souhrn technik a diskuzí k daným tématům. V období 11. 6. 2018 - 6.9.2018 mají možnost bezplatně konzultovat Preventivní program školy a 7.9. 2018 bezplatnou účast na semináři k dotačnímu řízení v oblasti primární prevence. Absolventi získají osvědčení, vzdělávací program je akreditován MŠMT pod č.j. 1264/2017-1-180 pod názvy Tvorba preventivního programu školy a Preventivní program školy - realizace prevence ve školské praxi.
školním metodikům prevence, výchovným poradcům, školním psychologům, pedagogové škol, ředitelé škol a školských zařízení
v závislosti na datu přihlášení, dle přihlašovacího formuláře
realizace-prevence-rizikoveho-chovani.pdf