27. 11. 2018
28. 11. 2018
Koučování - pokračující kurz Emoční inteligence
Praha
9:00 - 16:00
prostory Prevalis, z. s., Pod Klamovkou 1268/3, 150 00 Praha 5.
bude upřesněno
školním metodikům prevence, výchovným poradcům, školním psychologům, ředitelům škol a školských zařízení
od 2 590 Kč