30. 10. 2018
01. 11. 2018
Emoční inteligence - úvodní kurz
Praha
9:00 - 16:00
prostory Prevalis, z. s., Pod Klamovkou 1268/3, 150 00 Praha 5
bude upřesněno
školní metodik prevence, učitelé, výchovní poradci, ředitelé škol, školn ípsychologové.
v závislosti na datu přihlášení, dle přihlašovacího formuláře