18. 10. 2018
Školní šikana a její řešení
Ostrava
od 10:00 do 17:30 hodin
Hotel Nikolas, Nádražní 124, Ostrava
Co je obsahem semináře? 1) Školní šikanování - teoretická východiska 2) Formy šikany, vývojová stadia šikany 3) Řešení šikany - diagnostika, zjištění formy, rozsahu 4) Výchovné vzorce obětí a agresorů 5) Role školy, role rodičů 6) Jak řešit již existující problémy se šikanou u dětí 7) Možnosti spolupráce při řešení Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek, speciální pedagog - etoped; Pedagogicko psychologická poradna Pelhřimov
školním metodikům prevence, školním psychologům, výchovným poradcům, ředitelům škol a školských zařízení
v závislosti na datu přihlášení, dle přihlašovacího formuláře