02. 07. 2018
04. 07. 2018
Letní škola prevence
Praha
2.7. od 13 hodin 3.7. celý den 4.7. do 13 hodin
Místo konání LŠP: BUDE UPŘESNĚNO - pravděpodobně FZŠ Táborská, Praha 4
Tematické zaměření: Komunikace v lidském světě Program: Účast přislíbili: PhDr. Jan Svoboda - Komunikace v rodině MgA. Peter Pecha, Michal Máša - Komunikace tancem a zpěvem Mgr. Petr Bureš, Vít Hrbáček - Aktivity v rámci třídnických hodin Mgr. Tomáš Hazlbauer - Vedení žákovského parlamentu Dále byli osloveni tito lektoři: lektoři a učitelé z praxe - workshopy - příklady dobré praxe David Vigner - prezentace filmu s preventivní tematikou.
školním metodikům prevence, školním psychologům, školním speciálním pedagogům, učitelům, ředitelům a dalším pracovníkům škol a školských zařízení
od 1 690 Kč