24. 03. 2018
25. 03. 2018
Realizace prevence rizikového chování - zaměřeno na předsudky a emoce
Praha
sobota 24.3.: 8:30 - 18:30 neděle 25.3.: 8:30 - 12:30
prostory Prevalis, z. s.; Pod Klamovkou 1268/3, 150 00 Praha 5
Program je akreditovaný MŠMT: č. j. MSMT-17128/2015-1-538 pod názvem Miluj, žij a plať - program prevence rizikového chování. A co vás čeká? Seminář je zaměřen na možnosti prevence ve školské praxi, lektor má zkušenosti s prací s třídními kolektivy a klienty ve školním věku. Témata, na která se v rámci semináře zaměříme, jsou: předsudky a stereotypy (jak s tímto tématem pracovat se žáky 2. stupně), problematika práce s emoci (jak se žáky pracovat na zvládaání vlastních emocí), vztahová prevence (jak navodit bezpečné klima ve škole). Účastníci se seznámí s příběhy lidí, kteří se podlehli předsudkům, případně se ocitli na pokraji společnosti, o těchto příbězích budeme diskutovat, reflektovat své pocity z nich a navrhovat „optimální“ řešení. Lektorem je Mgr. Miroslav Hricz
školní metodici prevence, výchovní poradci, pedagogové, ředitelé škol a školských zařízení
od 1 390 Kč