STUDIJNÍ SKUPINA PHA4

Studium probíhá 30. listopadu 2018 do 23. listopadu 2020
.

Studium je v průběhu dvou let koncipováno jako 8 setkání (obvykle pátek až neděle) + stáže a účast na Fóru prevence (únor 2019) a Letní škole prevence (červenec 2020).

Termíny:

11. - 12. - 13. 1. 2019
14. 2. 2019
29. - 30. - 31. 3. 2019
21. - 22. - 23. 6. 2019
Termíny pro školní rok 2019/2020 budou
stanoveny nejpozději na setkání v lednu 2019.
podzim 2019
únor 2020
duben - květen 2020
19. - 20. - 21. 7. 2020
4. - 5. 11. 2020
22. - 23. 11. 2020

Zkoušky proběhnou 22. 11. 2020, slavnostní předání certifikátů proběhne 23.11. 2020 (po skončení metodického semináře).

Všechna setkání probíhají v Praze (Výjimkou je Fórum prevence v Olomouci a Letní škola prevence v Ostravě).

Přihlašování bylo ukončeno.

 Proběhlá setkání:
30. 11. - 2. 12 2018.