Přihláška k členství ve Společnosti pro podporu zdraví 21. století

Co získáte členstvím ve SPPZ? 

Stanete se členem profesní organizace, která hájí podporu realizace výchovy ke zdraví ve školách, ale i podporu zdraví všeobecně, podporu pohybových aktivit a realizace prevence rizikového chování a prevence kriminality ve školách. Získáte slevu na účastnické poplatky seminářů pořádané PREVALIS nebo SPPZ, nebo konferenční poplatky na konference, kde je PREVALIS hlavním pořadatelem. Na portálu www.izdravi.info najdete informace určené pouze členům. Členstvím také podpoříte rozvoj portálu IZDRAVI.INFO, vznik metodických materiálů a příruček. Na jejich tvorbě budete mít možnost se podílet.

Zájemci o členství v SPPZ, prosíme vyplňte formulář na www.izdravi.info/zdravi21/prihlaska/.

Další informace