Přehled činnosti

SPPZ se podílela na těchto vzdělávacích akcích:

Fórum výchovy ke zdraví, Benešov u Prahy, 27. - 29. dubna 2012
Fórum prevence, Olomouc, 12. prosince 2012
Realizace sexuální výchovy v základní škole, Praha, 19. března 2013
Fórum zdraví ve vzdělávání, Benešov u Prahy, 19. - 21. dubna 2013
Dítě v krizi - "Zrcadlo dnešní doby ...", Zlín, 29. - 30. května 2013
Dítě v krizi - "Svět dětí pod lupou ...", Zlín, 2. - 3. června 2014
Dítě v krizi - "Labyrint dětského světa ...", Zlín, 1. - 2. června 2015
Dítě v krizi - "Svět dětí na šachovnici života ...", Zlín, 30. - 31. května 2016
Dítě v krizi - "Dětský svět v souvislostech ...", Zlín, 29. - 30. května 2017

Projekt Pohyb a výživa, SPPZ je partnerem projektu NÚV

Dny prevence:
Ostrava, 24. - 25. září 2012
Praha, 26. - 27. září 2012
Praha, 30. září - 1. října 2013
Ostrava, 18. - 19. února 2014
Praha, 1. - 2. října 2014
Ostrava, 25. - 26. února 2015
Praha, 29. - 30. září 2015
Ostrava, 15. - 16. března 2016
Praha, 26. - 27. září 2016
Ostrava, 23. - 24. března 2017
Praha, 26. - 27. září 2017

K 15. 12. 2017 bude činnost SPPZ ukončena.

Další informace