Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konference DNY PREVENCE a Šance pro zdraví;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Víkendy/Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Nadcházející semináře

Termín odTermín doNázev akceMísto konáníPřihláška
27. 06. Doškolovací kurz zdravotníka Praha

Akce zrušena

02. 07.04. 07. Letní škola prevence Praha

Přihlašování ukončeno

13. 09. HIV/AIDS ve světle dnešní doby Ostrava

Přihlásit

19. 09. Právo ve škole Praha

Přihlásit

26. 09.27. 09. Dny prevence Praha

Přihlásit

27. 09. Krizové situace výuky - PhDr. Jan Svoboda Praha

Přihlásit

16. 10. Školní šikana a její řešení Praha

Přihlásit

18. 10. Školní šikana a její řešení Ostrava

Přihlásit

30. 10.01. 11. Emoční inteligence - úvodní kurz Praha

Přihlásit

20. 11. Doškolovací kurz zdravotníka Praha

Přihlásit

Aktuality:

Spolky Prevalis a PREVALIOSTRAVA zahájili na podzim 2014 jednání o sloučení obou organizací. Od 2. ledna 2015 dojde ke změně organizační struktury a Prevaliostrava se stane jednou z dočasných sekcí Prevalis s vlastní právní subjektivitou. Tato sekce bude podřízena předsedovi spolku Prevalis. Původní Organizační struktura Prevaliostrava ke stejnému dni přestane platit. K 30. 4. 2015, kdy bude fúze dokončena organizace Prevaliostrava zanikne (ke stejnému datu i dočasně vytvořená sekce). K 30. 4. 2015 též zanikne smlouva na pronájem sídla v prostorách Ostravia, a. s.